Er zijn geen kosten verbonden aan de door ons verstrekte en/of toegestuurde informatie. De verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en verbindt de aanvrager niet aan onze organisatie.

Voor eventuele interventie, voor het regelen van een bezichtigingen en de begeleiding vanuit Nederland bij een eventuele aankoop, wordt door France’Azur geen kosten in rekening gebracht, mits de bezichtiging en de aankoop via één met ons samenwerkende makelaar in Frankrijk verloopt. Het honorarium van France’Azur wordt door de desbetreffende makelaar afgedragen.

Het is mogelijk u persoonlijk tijdens de bezichtigingen in Frankrijk te begeleiden en bij een eventuele aankoop ook bij de notariële overdracht (het tekenen van de authentieke acte) aanwezig te zijn. Indien u voor deze extra service kiest bespreken wij vooraf ons honorarium.

DISCLAIMER
Gebruik van deze site, www.france-azur.nl, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden. Ondanks zorgvuldig handelen onzerzijds kan het voorkomen dat er onjuistheden voorkomen op de site, u kunt hier geen aanspraak op maken. De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. France`Azur geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de gegeven informatie of de gevolgen van het gebruik daarvan.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang en het gebruik van de site, wordt door France`Azur uitdrukkelijk afgewezen. Ook wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright France 'Azur 1997 - 2019